Pierwsze sprawozdanie będzie dotyczyło roku 2014 i zostanie opublikowane do 30.06.2015 r.